LEGISLACIÓ:

 

 

Llei 19/1983 (Llei d'Antenes)

RD2623/1986

RD2623/1986 correcció 1

RD2623/1986 correcció 2

Orden 25.06.98 Especificacions técniques dels equips

Proposició no de Ley del 2005 per eliminar la CW dels examens

Reglament de Radioafeccionats REA ITC/1791/2006 en catalŕ

Correcció errors al REA ITC/1791/2006

Instruccions d'Aplicació del REA en catalŕ

Criteris d'Aplicació del REA (circular del Mityc)

Instruccions d'Aplicació del REA 2009

Conveni Mityc / Stsi (Estat/Generalitat) del 2.009

Resolució d'autorització de la banda de 70 MHz. (2012)

Resolució d'autorització de la banda de 1.800 KHz.

Formulari de Memňria Técnica tipus 6

Convocatňria de d'examens de radioafeccionats per el 2.012

Formulŕri de notificació per les bandes de 2,4 GHz. i superiors

Sol.licitud d'indicatius especials 2012

Matčries d'examen (Resolució)

Examen individual (instruccions)

Autorització 2,3 5,7 i 10 GHz.

Carta del STSI als ajuntaments

Nota de la SETSI d'ampliació de les renovacions de llicčncies.

Ressolució de la SETSI per l'ampliació de llicčncies.

Ressolució de la SETSI per Autorització de l'Ús de la banda de 1.800 KHz.

Resolució d'autorització de la banda de 70 MHz. (2014)

Ressolució de la SETSI per Autorització de l'Ús de la banda de 5 MHz.

Reglament de Radioafeccionats del 2.013

Sol.licitud d'indicatius especials 2014

Ressolució de la SETSI per Autorització de l'Ús de la banda de 1.800 KHz. 2014

Ressolució de la SETSI per Autorització de l'Ús de la banda de 5 MHz. 2014

Renovació de llicčncies 2013-2014

Ressolució de la SETSI per Autorització de l'Ús de la banda de 1.800 KHz. 2015

Resolució d'autorització de la banda de 70 MHz. (2015)

Disposició de 3 de novembre de 2.015

Instruccions per actualitzar les llicčncies amb caducitat 31.12.15

Ressolució de la SETSI per Autorització de l'Ús de la banda de 5 MHz. 2016

Ressolució de la SETSI per Autorització de l'Ús de la banda de 1.800 KHz. 2016

Conveni de col·laboració entre els departaments d'Interior i d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya i el Consell Territorial de URE a Catalunya, la Federació Catalana de Radioaficionats i la Unió de Radioaficionats de Catalunya - URCAT

Instruccions per renovar la llicčncia a tothom que els caduca el 31.12.16

Ressolució de la SETSI per Autorització de l'Ús de la banda de 5 MHz. 2017

Ressolució de la SETSI per Autorització de l'Ús de la banda de 1.800 KHz. 2017

Instruccions per la prŕctica internacional de la Radioafició

Ressolució de la SETSI per Autorització de l'Ús de la banda de 1.800 KHz. 2018

Sentčncia del Tribunal Suprem en relació amb l'aplicació del reglament de radioaficionats

 

 

   Tornar a la plana principal.