DIPLOMA COMARQUES CATALANES

 

Bases generals :

 

 

El Diploma Comarques Catalanes (DCC) es un diploma organitzat per la Federació Catalana de Radioaficionats sota les següents bases i posteriors modificacions:

 

OBJECTIU:

Promocionar el contacte entre comarques catalanes per difondre el coneixement de les comarques de Catalunya.

1- Tenen consideració de «Comarca» tota població tota població situada dins d'una comarca conforme a la web oficial de l’Institut d’Estadística de Catalunya de la Generalitat https://www.idescat.cat/codis/?id=50&n=9 on hi figuren les poblacions i no els nuclis que hi ha dins d’una població.

2- Els codis de comarca son els que figuren en aquest mateix lloc web, per tant Masquefa es 06 Anoia que inclou els nuclis de La Beguda Alta i La Beguda Baixa.

3- En cas de l’Institut d'Estadística de Catalunya, realitzés alguna modificació d’alguna comarca, aquesta passarà a tenir-se en compte automàticament, en el cas de suprimir una comarca es seguirà comptant en el trofeu fins la data de la modificació o el nombre total de comarques oficialment reconegudes a la data de la sol·licitud.

4- Tenen validesa totes les QSL en paper i electròniques, eQSL, LoTW, HRDLog amb data d'abans del inici del trofeu, per tant son vàlids els contactes realitzats en anys anteriors a la organització d’aquest trofeu.

5- S’admeten tots els tipus, modes d'operació i bandes assignades al servei de radioaficionats en tot moment i dins de la legalitat, contactes en analògic o digital, en directe o via qualsevol mitjà automàtic com son repetidors o links de Echolink, satèl·lits i similars.

6- Tenen validesa les QSL de QSO fets amb indicatius anteriors al actual o de estacions especials i de radio-clubs, sempre que es pugi demostrar que aquella operació era realitzada per el sol·licitant, en cas de que pugi haver alguna reclamació.

7- La publicació dels sol·licitants admesos a trofeu es publicarà a la web http://www.fcr.cat/dcc al igual que aquestes bases i es confirmarà per correu electrònic als sol·licitants.

8- El formulari de sol·licitud es pot baixar a la mateixa web on ha de figurar les dades del sol·licitant:

- Indicatiu actual, altres indicatius utilitzats en anterioritat, nom i cognoms, adreça, població, comarca i correu electrònic.

No cal adjuntar cap QSL en la sol·licitud, donat el principi de veracitat si no es demostra el contrari, però el comité de diplomes pot sol·licitar-les per verificar els QSO.

Dades dels QSO:

Data, hora, indicatiu de l’estació contactada, locator (si n’hi ha), banda, mode de operació, indicatiu utilitzat, només en cas de que sigui diferent al utilitzat habitualment i codi de municipi. Només cal posar un contacte per municipi en el formulari.

9- Només hi ha un nivell de trofeu :

CLASSE OR : per qui aconsegueixi confirmar totes les 42 comarques catalanes.

10- Un comitè del trofeu nomenat per la Junta de la FCR, revisarà periòdicament les sol·licituds rebudes.

11- El formulari emplenat s'ha d'enviar a diplomes@fcr.cat

Podeu descarregar les presents bases en format pdf.

El diploma s'enviarà en format pdf al sol·licitant a l'adreça de correu electrònic facilitada al formulari de sol·licitud.

Les reclamacions es poden realitzar a l'adreça de correu diplomes@fcr.cat

 

Catalunya juny de 2022

 

Fitxer per configurar els programes de log amb les comarques catalanes.

 

 Relació de Diplomes concedits :

Indicatiu      Classe    Data

 

Tornar a la plana principal.