LEGISLACIÓ:

 

 

Llei 19/1983 (Llei d'Antenes)

RD2623/1986

RD2623/1986 correcció 1

RD2623/1986 correcció 2

Orden 25.06.98 Especificacions tècniques dels equips

Proposició no de Ley del 2005 per eliminar la CW dels exàmens

Reglament de Radioafeccionats REA ITC/1791/2006 en català

Correcció errors al REA ITC/1791/2006

Instruccions d'Aplicació del REA en català

Criteris d'Aplicació del REA (circular del Mityc)

Instruccions d'Aplicació del REA 2009

Conveni Mityc / Stsi (Estat/Generalitat) del 2.009

Formulari de Memòria Tècnica tipus 6

Formulàri de notificació per les bandes de 2,4 GHz. i superiors

Matèries d'examen (Resolució)

Examen individual (instruccions)

Autorització 2,3 5,7 i 10 GHz.

Carta del STSI als ajuntaments

Nota de la SETSI d'ampliació de les renovacions de llicències.

Reglament de Radioafeccionats del 2.013

Disposició de 3 de novembre de 2.015

Conveni de col·laboració entre els departaments d'Interior i d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya i el Consell Territorial de URE a Catalunya, la Federació Catalana de Radioaficionats i la Unió de Radioaficionats de Catalunya - URCAT

Instruccions per la pràctica internacional de la Radioafició

Sentència del Tribunal Suprem en relació amb l'aplicació del reglament de radioafeccionats

 Normativa reguladora de la "REMER" Orden INT/1149/2018

Resolució d'autorització de la banda de 2,4 GHz. per utilitzar el satèl·lit durant el 2019

Resolució de prorroga d'autorització d'us de la banda de 2,4 GHz. durant el 2019 i 2020

Resolució d'indicatius d'una lletra atorgats

B.O.E. de 16.01.2020 on es publica la Resolució d'indicatius d'una lletra atorgats

Instruccions per a la presentació de sol·licituds a Telecomunicacions

Resolució d'autorització de la banda de 1.800 KHz. per el 2021

 

   Tornar a la plana principal.